Výroba malých větrných elektráren

16.05.2018

OP PIK Inovace III. výzva

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009879

Zahájení sériové výroby nového typu malých větrných elektráren ve společnosti Č.V.PROTOTYP

Cílem projektu je zavedení inovativního procesu výroby malých větrných elektráren a jejich uvedení na trh, projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Petr Faldyna


Soubory:

Aktuality

Všechny novinky