Vzděláváme zaměstnance

23.09.2022

 
 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Č. projektu:                                 CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Název vzdělávací aktivity:  Kurz NDT dle ČSN EN ISO 9712 v metodách MT a VT

 

 
logo publicita Operační program zaměstnanost
 
 Soňa Neničková


Soubory:

Aktuality

Všechny novinky