Vzděláváme zaměstnance

16.08.2017

 

 

 

 

  

Společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o.

se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzděláváme zaměstnance Č.V.PROTOTYP“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004425. Předpokládaná doba realizace projektu je od /měsíc a rok- z podpisu právního aktu s MPSV/ do měsíc rok.

 

Popis projektu: Obsahem projektu je vzdělávání vedoucích pracovníků. Jedná se o cílovou skupinu, která má ze všech našich zaměstnanců největší vliv na prosperitu společnosti, a proto je potřeba, aby byli právě oni proškoleni v rámci projektu a stali se z nich profesionálové v manažerských dovednostech.

 

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Pomocí projektu dojde k profesionalizaci řídících pracovníků v manažerských dovednostech. To znamená, že budou schopni zajistit efektivní a bezproblémové fungování svěřeného oddělení, za které odpovídají.

 

Aktuality:

Společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele. V březnu 2017 společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o. zahájila realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Logo OPZ barevné

Soňa Neničková


Soubory:

Aktuality

Všechny novinky