Vzděláváme zaměstnance

15.08.2023

 
 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Č. projektu:   OTA-MN-65/2023/ reg.č.proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Název vzdělávací aktivity:  Letní škola koučovacích technik pro manažery a obchodníky

Plakát povinná publicita POVEZ II
 
 Soňa Neničková


Soubory:

Aktuality

Všechny novinky